× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i agronomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Jorda står overfor store utfordringer med hensyn til klima,
miljø og matproduksjon. Dette medfører et stort behov for
agronomisk kompetanse.

Utdanningen vår i agronomi har en allsidig og helhetlig
profil. Alt for å gi deg kunnskap om hvordan vi på best mulig
måte kan sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde
livsgrunnlag både lokalt og globalt.

Bachelorstudiet i agronomi ved Høgskolen i Innlandet er den
eneste utdanningen innen jordbruksfag i Norge som omfatter
både plante- og husdyrfag. Øvelser med arbeid i laboratorier
og på jordet med vår- og høstonn, kombineres med
forelesninger slik at du får en utdanning som forener
teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter.

Undervisningen finner sted
på Blæstad
 som ligger ideelt til på en
gård åtte kilometer fra Hamar sentrum.

Karrierevegar

Du blir kvalifisert for arbeid innen rådgiving, offentlig
forvaltning, utdanning eller som selvstendig næringsdrivende.
Utdanningen er relevant for alle yrker som går ut på å
ivareta fremtidens matvareproduksjon og landbrukets
miljøutfordringer.

Studiet er et godt utgangspunkt for videre studier ved
Høgskolen i Innlandet,  Master i anvendt økologi.

Utveksling

Du kan søke om et utenlandssopphold i siste semester på
bachelorstudiet.

Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere
universiteter i Norden, Europa, og Canada.

Les om Camilla, Andreas og Ole Jakob sin erfaring på  utveksling ved Lakeland College i
Canada
!

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt
studiested for ytterligere informasjon
om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, i følge  Time
Magazine
.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et
annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning,
kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og
hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme
undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring
får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at
arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et
pluss, viser en   NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som
del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger
fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv.  Erasmus Impact
Study
 peker i samme retning: studenter på
utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

 

Tilbys ved:

  • Blæstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

209320

Lignende utdanninger