× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og
omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen
organisasjonsfaget stadig økende. Årsstudium i
organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan
kombineres med andre studier for å gi grunnleggende
kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag.

Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Dette
gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med
organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig
virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller
som første steg mot en bachelorgrad.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på
deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med Studiesenteret og du møter på ditt
studiesenter for å delta på seminarer og avlegge eksamen. Les
mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på
siden. Studiet søkes på i Lokalt opptak

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i
organisasjon og ledelse: Heltid med forelesninger og
eksamener på HINN Rena, samt  samlingsbasert på
deltid
 med samlinger og eksamener på Rena.
Disse to variantene søkes på i Samordna Opptak.

Karrierevegar

Du får kunnskap og ferdigheter som hjelper deg med å løse
ledelsesoppgaver i privat og offentlig sektor. Du får en
fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger
i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og
organisasjonsavdelinger.

Årsstudium i organisasjon og ledelse kan brukes som
supplement til annen utdanning, eller kan sammen med
fullført  Halvårsstudium i
Kunnskapsledelse
 utgjøre en godkjent
fordypning i en fri bachelorgrad. Du får en fordypning og
spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale
stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og
organisasjonsavdelinger.