× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Nettstøtta
  • Desentralisert

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en
innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og
økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt
som første steg mot en bachelorgrad, eller som
videreutdanning.

Gjennom dette studiet vil du få kompetanse som er relevant
for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og
organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig
sektor. 

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på
deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med 
Studiesenteret. Les mer om
dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden.
Studiet søkes på i  Lokalt opptak

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i
organisasjon og ledelse:  Heltid med
forelesninger og eksamener på HINN Rena, samt  samlingsbasert på
deltid
 med samlinger og eksamener på Rena.
Disse to variantene søkes på i  Samordna Opptak.

Karrierevegar

Du får kunnskap og ferdigheter som hjelper deg med å løse
ledelsesoppgaver i privat og offentlig sektor. Du får en
fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger
i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og
organisasjonsavdelinger.

Årsstudium i organisasjon og ledelse kan brukes som
supplement til annen utdanning, eller kan sammen med
fullført  Halvårsstudium i
Kunnskapsledelse
 utgjøre en godkjent
fordypning i en fri bachelorgrad. Du får en fordypning og
spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale
stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og
organisasjonsavdelinger.

Årsstudium i organisasjon og ledelse kan brukes som
supplement til annen utdanning, eller kan sammen med
enten fullført Halvårsstudium i
Kunnskapsledelse
 eller fullført Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og
beredskap
 utgjøre en godkjent fordypning i en
fri bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som
er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for
eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.