× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring
i organisasjon- og ledelsesfag. Emner innen juss og økonomi
inngår også i studieløpet. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad,
eller som videreutdanning.

Du får kompetanse som er relevant for stillinger i
stabsfunksjoner, for eksempel i personalavdeling, både i
privat og offentlig sektor. 

Karrierevegar

Synes du årsstudiet virker spennende, men ønsker deg mer
kompetanse innenfor fagområdet? Med en Bachelor i ledelse og
digitalisering
 kan du fordype deg enda mer i
organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med
fullført bachelorgrad, kan du fortsette på masterstudier ved Høgskolen i
Innlandet
 eller ved andre
utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning
eller kan sammen med fullført Halvårsstudium
i kunnskapsledelse
 eller Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og
beredskap
 utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. Du
får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for
stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i
personal- og organisasjonsavdelinger.

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

209162