× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Om studiet

I en tid hvor organisasjoner jobber med endrings- og
omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen
organisasjonsfaget stadig økende. Årsstudium i
organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan
kombineres med andre studier for å gi grunnleggende
kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag.

Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Dette
gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med
organisasjonsoppgaver i privat eller offentlig virksomhet.
Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første
steg mot en bachelorgrad.

Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheterer som hjelper deg
med å løse lederoppgaver i privat og offentlig sektor. Du får
kompetanse som er relevant for stillinger i sentrale
stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og
organisasjonsavdelinger. 

Karrierevegar

Synes du årsstudiet virker spennende men ønsker deg mer
kompetanse innenfor fagområdet? Med en Bachelor i ledelse og
digitalisering
kan du fordype deg enda mer i
organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med
fullført bachelorgrad, kan du fortsette på masterstudier ved Høgskolen i
Innlandet
eller ved andre utdanningsinstitusjoner
både i Norge og i utlandet.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning
eller kan sammen med fullført Halvårsstudium
i kunnskapsledelse
utgjøre en fordypning i en fri
bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er
relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for
eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

209162