× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring
i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen juss og økonomi
inngår også i studieløpet. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad,
eller som videreutdanning.

Du får kompetanse som er relevant for stillinger i
stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og
organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig
sektor. 

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon".

Karrierevegar

Synes du årsstudiet virker spennende men ønsker deg mer
kompetanse innenfor fagområdet? Med en  Bachelor i ledelse og
digitalisering
 kan du fordype deg enda mer i
organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med
fullført bachelorgrad, kan du fortsette på  masterstudier ved Høgskolen i
Innlandet
 eller ved andre
utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning
eller kan sammen med fullført Halvårsstudium
i kunnskapsledelse
 eller Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og
beredskap
 utgjøre en fordypning i en sammensatt
bachelorgrad.
 Du får en fordypning og
spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale
stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og
organisasjonsavdelinger.

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

120

Søknadskode (SO)

209664