× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Om studiet

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og
omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen
organisasjonsfaget stadig økende. Årsstudium i
organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan
kombineres med andre studier for å gi grunnleggende
kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag.

Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Dette
gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med
organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig
virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller
som første steg mot en bachelorgrad.

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon" lenger ned på
denne siden.

Karrierevegar

Du får kunnskap og ferdigheter som hjelper deg med å løse
lederoppgaver i privat og offentlig sektor. Du får kompetanse
som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner,
for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Det vil være mulig å søke om innpass av hele første året av
bachelorstudiet ved å søke inn via Samordna Opptak innen
15. april og etter å ha fått studieplass ta kontakt med
studieadministrasjonen på Rena. Andre og tredje år av
bachelorgraden tilbys ikke på deltid. 

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller
kan sammen med fullført  Halvårsstudium
i kunnskapsledelse
 utgjøre en fordypning i en
fri bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som
er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for
eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

120

Søknadskode (SO)

209664