× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Om studiet

Utdanningen gir et godt fundament og tverrfaglig kompetanse
innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og
kommunalkunnskap. Det gir grunnleggende kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse til å delta i økonomisk
styring av offentlig virksomhet og til å kunne gjennomføre
økonomiske analyser av offentlig virksomhet.

Du møter kunnskapsrike, engasjerte og dyktige forelesere som
legger vekt på å knytte teori til praksis. Studiet er basert
på praksisfeltets behov og utviklet i samarbeid med
arbeidslivet.

Høgskolen i Innlandet har et etablert og godt fagmiljø
innenfor offentlig styring, ledelse og økonomi. Vi har lang
erfaring med å tilby utdanning innen dette feltet, også på
masternivå ( MPA-studiet).

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon" lenger ned på
denne siden.

Karrierevegar

I kombinasjon med annen utdanning og/eller erfaring fra
arbeid i offentlig sektor vil studiet gi deg kompetanse som
kreves for å kunne utøve ledelse i offentlig sektor.
Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for
virksomheter i kommunene, fylkeskommunene og annen offentlig
virksomhet.

Årsstudiet kan etter nærmere regler inngå som del av en «fri»
bachelorgrad i kombinasjon med andre studier. 

Tilbys ved:

  • Desentralisert - Kongsvinger

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

209215