× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudiet i offentlig styring, ledelse og økonomi gir deg en
tverrfaglig innføring i økonomi, organisasjons- og
ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap. Du får en grundig
innføring i vårt politiske system.

Du vil møte engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt
på å knytte teori til praksis. Studiet "Offentlig styring,
ledelse og økonomi" er utviklet i samarbeid med arbeidslivet
ut i fra deres behov.

Studiet kan være en start på veien til en sammensatt bachelorgrad og
kan kombineres med Halvårsstudium i
kunnskapsledelse

Vi har lang erfaring med å tilby utdanning innen dette
feltet. Vi tilbyr også utdanning på masternivå ( MPA-studiet ).

Les mer om årsstudiet under "Praktisk informasjon" lenger ned
på denne siden.

Karrierevegar

I kombinasjon med annen utdanning og/eller erfaring fra
arbeid i offentlig sektor vil studiet gi deg kompetanse som
kreves for å kunne utøve ledelse i offentlig sektor.
Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for
virksomheter i kommunene, fylkeskommunene og annen offentlig
virksomhet.

Årsstudiet kan etter nærmere regler inngå som del av en
«fri» bachelorgrad i
kombinasjon med andre studier. 

Tilbys ved:

  • Desentralisert - Kongsvinger

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

209215