× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i landbruksteknikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Landbruket i Norge er i stor endring. Primærnæringen
effektiviseres og fornyes for å kunne øke norsk matproduksjon
i takt med befolkningsutviklingen. For å oppnå dette er
kompetanse viktig.

Årsstudium i landbruksteknikk er både et teoretisk og
praktisk studium. Studiehverdagen består av forelesninger,
verkstedøvelser, utferder, samt individuelle oppgaver og
gruppeoppgaver. De praktiske øvelsene spenner vidt fra
teknisk tegning på datamaskin til traktorreparasjoner i
verkstedet.

Utdannelse innen landbruksteknikk har vært tilbudt på 
Blæstad siden 1969, og
fagmiljøet har fulgt den rivende utviklingen i bransjen
gjennom alle disse årene.

Karrierevegar

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen
veiledning, forvaltning, handel med landbruksredskaper eller
primærproduksjon hvor tekniske innsatsfaktorer er i fokus.

Etter fullført årsstudium kan du søke deg inn på 
Bachelor i landbruksteknikk.
Dette kan du gjøre via lokalt opptak. Her kan du lese mer om denne
prosessen. 

Tilbys ved:

  • Blæstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

209668

Lignende utdanninger