× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

I privat og offentlig sektor er det stadig behov for personer
med kompetanse i økonomi og administrasjon. Årsstudium i
bedriftsøkonomi gir deg en innføring i bedriftsøkonomi.
Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som
grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på
deltid over to år. Studiet er skreddersydd for deg som har
forpliktelser der du bor og derfor har vanskeligheter med å
reise til et studiested. Studiet tilbys i samarbeid med
Studiesenteret og du møter på valgt
lokalt studiesenter for å delta på seminarer og avlegge
eksamen. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger
ned på siden. Studiet søkes på i Lokalt opptak.

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta
Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på
en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i 
Bachelor i økonomi og
administrasjon
 og  Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
. Studiet er også en aktuell
videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen
bedriftsøkonomi. 

Les mer om dette under "Veien videre".

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i
bedriftsøkonomi: Heltid med forelesninger og
eksamener på Rena
samt Deltid, nett- og samlingsbasert med
samlinger og eksamener på Hamar
. Disse to
variantene av Årsstudium i bedriftsøkonomi søkes på i
Samordna Opptak

Karrierevegar

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og
offentlig sektor. Studiet tilsvarer første året av flere
bachelorgrader ved Høgskolen i Innlandet Rena, og er også en
aktuell videreutdanning. Sammen med annen høyere utdanning
gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler,
rådgiver eller mellomleder.

Emner fra årsstudiet kan godskrives inn i studiene Bachelor i økonomi og
administrasjon
og  Bachelor i
regnskapsførerfag
 som tilbys på HINN Rena.
For å søke om godskriving må du søke deg inn og få
studieplass ved en av bachelorgradene, samt sende frem søknad
om godskriving innen 15. september til studieadministrasjonen
på Rena. Bachelorgradene tilbys kun på heltid på Rena og ikke
som nett- og samlingsbaserte studier.

En annen mulighet er å ta to påbyggingsstudier etter
Årsstudium i bedriftsøkonomi er fullført; Årsstudiet kan,
sammen med Påbygging i økonomi og administrasjon og Påbygging
i regnskapsførerfag, settes sammen til Bachelor i
regnskapsførerfag. Påbyggingsstudiene tilbys per i dag i
samarbeid med Studiesenteret. Studietilbudet vårt blir
vurdert fra år til år og er med forbehold om endringer.

Tilbys ved:

  • Desentralisert - Kongsvinger