× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med
enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Sammen
med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å
arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta
Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på
en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i 
Bachelor i økonomi og
administrasjon
 og  Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
. Studiet er også en aktuell
videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen
bedriftsøkonomi. Les mer om dette under "Veien videre".

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på
deltid over to år. Studiet er skreddersydd for deg som har
forpliktelser der du bor og derfor har vanskeligheter med å
reise til et studiested. 

Studiet tilbys i samarbeid med  Studiesenteret. Les mer om
dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden.
Studiet søkes på i  Lokalt opptak.

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i
bedriftsøkonomi:  Heltid med forelesninger og
eksamener på Rena
 samt  Deltid, nett- og samlingsbasert med
samlinger og eksamener på Hamar
. Disse to
variantene av Årsstudium i bedriftsøkonomi søkes på i 
Samordna Opptak

Karrierevegar

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og
offentlig sektor. Studiet tilsvarer første året av flere
bachelorgrader ved Høgskolen i Innlandet Rena, og er også en
aktuell videreutdanning. Sammen med annen høyere utdanning
gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler,
rådgiver eller mellomleder.

Emner fra årsstudiet kan godskrives inn i
studiene   Bachelor i økonomi og
administrasjon
 og    Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
 som tilbys ved studiested
Rena. For å søke om godskriving må du søke deg inn og få
studieplass ved en av bachelorgradene, samt sende frem søknad
om godskriving innen 15. september til studieadministrasjonen
på Rena. Bachelorgradene tilbys kun på heltid på Rena og ikke
som nett- og samlingsbaserte studier.

En annen mulighet er å ta to påbyggingsstudier etter at
Årsstudium i bedriftsøkonomi er fullført; Årsstudiet kan,
sammen med Påbygging i økonomi og administrasjon og Påbygging
i regnskap og økonomirådgivning (tidl. regnskapsførerfag),
settes sammen til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.
Påbyggingsstudiene tilbys per i dag i samarbeid med
Studiesenteret. Studietilbudet vårt blir vurdert fra år
til år og er med forbehold om endringer.

Utveksling

 Det er ikke tilbud om utveksling på dette
studiet. 

Tilbys ved:

  • Annet studiested