× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i bedriftsøkonomi - heltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med
enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Sammen
med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å
arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Studiet kan innpasses i bachelorgradene  Bachelor i økonomi og
administrasjon
eller  Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
, avhengig av hvilket valgemne du
velger. 

Årsstudium i bedriftsøkonomi er også en aktuell
videreutdanning for de som mangler formell kompetanse innen
bedriftsøkonomi.

Les mer under "Veien videre".

Årsstudium i bedriftsøkonomi tilbys også på  
deltid, nett- og samlingsbasert
(Hamar)
 og   nett- og samlingsbasert via
Studiesenteret.no
.

Karrierevegar

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og
offentlig sektor. Studiet tilsvarer det første året i flere
bachelorgrader og er også en aktuell videreutdanning. Sammen
med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å
arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Emner fra årsstudiet kan innpasses i studiene Bachelor i økonomi og
administrasjon
 og Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
 som tilbys på Rena. For å
søke om innpass må du søke deg inn og få studieplass ved en
av bachelorgradene, samt sende frem søknad om innpass innen
15. september til studieadministrasjonen på Rena.
Bachelorgradene tilbys kun på heltid på Rena og ikke som
nettbaserte og samlingsbaserte studier.

En annen mulighet er å ta våre nettbaserte påbyggingsstudier
etter at Årsstudium i bedriftsøkonomi er fullført.
Årsstudiet kan sammen med Påbygging i økonomi og
administrasjon
og Påbygging i regnskap og
økonomirådgivning 
utgjøre en  Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
. Påbyggingsstudiene tilbys
per i dag i samarbeid med Studiesenteret.no.
Studietilbudet
gjennom  Studiesenteret.no blir vurdert
fra år til år og er med forbehold om endringer.

Utveksling

Det er ikke lagt opp til utveksling på dette studiet.

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209164