× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbasert favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med
enklere økonomioppgaver i privat og offentlig
sektor. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et
godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller
mellomleder. 

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta
Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på
en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i 
Bachelor i økonomi og administrasjon og  Bachelor i
regnskap og økonomirådgivning. Studiet er også en aktuell
videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen
bedriftsøkonomi. Les mer om dette under "Veien videre".

Studiet er et nett- og samlingsbasert studium som går på
deltid over to år, hvor samlinger og eksamener foregår ved
Høgskolen i Innlandet på Hamar. Les mer om hvordan
studiet er lagt opp under knappen "Praktisk informasjon"
lenger ned på denne siden.

 

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i
bedriftsøkonomi:

- Heltid med forelesninger og
eksamener på Høgskolen i Innlandet
Rena
. Søkes på i Samordna opptak mellom 1.
februar og 15. april (1. mars med realkompetanse).

- Deltid, nett- og seminarbasert i
samarbeid med Studiesenteret.no.
 Søkes på i
Høgskolens lokale opptak mellom 1. februar og 15. april
(1. mars med realkompetanse).

Karrierevegar

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og
offentlig sektor. Studiet tilsvarer første året i flere
bachelorgrader ved Høgskolen i Innlandet på Rena, og er også
en aktuell videreutdanning. Sammen med annen høyere utdanning
gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler,
rådgiver eller mellomleder.

Emner fra årsstudiet kan innpasses i studiene  
Bachelor i økonomi og
administrasjon
 og   Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
 som tilbys på Rena. For å
søke om innpass må du søke deg inn og få studieplass ved en
av bachelorgradene, samt sende søknad om innpass innen 15.
september til studieadministrasjonen på Rena. Bachelorgradene
tilbys kun på heltid på Rena og ikke som nettbaserte og
samlingsbaserte studier.

En annen mulighet er å ta to påbyggingsstudier etter at
Årsstudium i bedriftsøkonomi er fullført: Årsstudiet
kan, sammen med Påbygging i økonomi og
administrasjon
og Påbygging i regnskap og
økonomirådgivning
, settes sammen til Bachelor i
regnskap og økonomirådgivning. Påbyggingsstudiene tilbys per
i dag i samarbeid med Studiesenteret. Studietilbudet vårt
blir vurdert fra år til år og er med forbehold om endringer.

Utveksling

Det er ikke tilbud om utveksling på dette studiet.

Tilbys ved:

  • Hamar

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

150

Søknadskode (SO)

209398