× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbasert favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med
enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor.

Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt
grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller
mellomleder.

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta
Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på
en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i
Bachelor i økonomi og
administrasjon
og Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning

Studiet er også en aktuell videreutdanning for de som mangler
formell kompetanse innen bedriftsøkonomi. Les mer under
«Veien videre».

Karrierevegar

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og
offentlig sektor. Studiet tilsvarer første året i flere
bachelorgrader ved Høgskolen i Innlandet på Rena, og er også
en aktuell videreutdanning. Sammen med annen høyere utdanning
gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler,
rådgiver eller mellomleder.

Emner fra årsstudiet kan innpasses i studiene Bachelor i økonomi og
administrasjon
 og Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
 som tilbys på Rena. For å
søke om innpass må du søke deg inn og få studieplass ved en
av bachelorgradene, samt sende frem søknad om innpass innen
15. september til studieadministrasjonen på Rena.
Bachelorgradene tilbys kun på heltid på Rena og ikke som
nettbaserte og samlingsbaserte studier.

En annen mulighet er å ta to påbyggingsstudier etter
Årsstudium i bedriftsøkonomi er fullført: Årsstudiet
kan, sammen med Påbygging i økonomi og administrasjon og
Påbygging i regnskap og økonomirådgivning, settes sammen til
Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Påbyggingsstudiene
tilbys per i dag i samarbeid med Studiesenteret.
Studietilbudet vårt blir vurdert fra år til år og er med
forbehold om endringer.

Tilbys ved:

  • Hamar

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

150

Søknadskode (SO)

209398