× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i audiovisuelle medier favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudiet i audiovisuelle medier setter vår tids viktigste fortellinger slik de er fremstilt i film, tv og audiovisuelle uttrykk i en sammenheng. Det tar for seg hele kretsløpet som audiovisuelle produksjoner inngår i. Studiet gir kunnskap om hvordan disse mediene produseres og kommuniserer med oss, innsikt i særlig betydningsfulle filmer og TV-serier, og en grundig innføring i bransjekunnskap.

Gjennom studiet får du utviklet analytiske ferdigheter og kreative evner i møte med relevante problemstillinger og aktører fra mediefeltet.

Karrierevegar

Studiet gir egnet kompetanse til yrker som forutsetter særskilt kunnskap om audiovisuelle medier, eller kan fungere som et basisår for den som ønsker seg videre til medieproduksjonsutdanninger.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

209262