× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i agronomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Landbruket er inne i en omfattende omstillingsprosess hvor
effektivisering og konkurransedyktighet skal kombineres med
miljøvennlig og etisk forsvarlig produksjon. Årsstudium i
agronomi gir deg grunnleggende jordbruksfaglig kunnskap.

Studiehverdagen for deg som vil studere agronomi består av
forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid og utferder,
samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Årsstudium i agronomi er det eneste i sitt slag i Norge som
omfatter både plante- og husdyrfag. Blæstad har ikke egen
husdyrbesetning, så den praktiske delen av husdyrfagene
foregår i samarbeid med gårdbrukere og andre
institusjoner. 

Blæstad ligger ideelt til i
landbrukslandskapet
på en gård åtte kilometer fra
Hamar sentrum.

Karrierevegar

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen
rådgiving, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og
innsatsvarer eller primærproduksjon.

Etter fullført årsstudium kan du søke deg inn på 
Bachelor i agronomi. Dette
kan du gjøre via lokalt opptak. Det kan du lese mer om
her. 

Tilbys ved:

  • Blæstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

209362

Lignende utdanninger