× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utdanningsval favoritt ikon

Universitet og høgskole
Det blir ikkje opptak i 2019 Er du ungdomsskolelærer og ønsker å utvikle din kompetanse i faget utdanningsvalg? Ønsker du å lære elevene dine å ta gode valg for sin framtid? Da er dette videreutdanningen for deg.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Målet med studiet er å øke studentenes faglige og didaktiske kompetanse i undervisning i utdanningsvalg for å fremme elevenes læring. Studiet er praksisnært, refleksjon over og utvikling av egen undervisningspraksis står sentralt.

Gjennom utdanningen kan studentene få et teoretisk grunnlag om ungdommers karrierevalg og karrierelæring, samt undervisningskompetanse i faget. Tre overordnede tilnærminger danner grunnlaget for innholdet i studiet; elev, lærer og organisasjon.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning.

Informasjon om opptak

Det blir ikkje opptak i 2019.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning