× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utdanningsleiing, 1-årig vidareutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

  • Bergen