× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Undervassteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Fremtiden for olje- og gassindustrien er ikke på plattformene i Nordsjøen. Den er under vann, eller "subsea". I fremtiden er det havbunnsinstallasjoner som vil gi oss tilgang til reservoarene som gjemmer seg i dypet.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Dette er en tverrfaglig sivilingeniørutdanning som egner seg som påbygging for deg som er ingeniør med bachelorgrad innen maskinfag, marinteknikk, undervannsteknologi, elkraft, automatisering, energiteknologi eller lignende.

Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU i Trondheim og HVL.

Gjennom utdanningen tilegner du deg kunnskaper om olje- og gassutvinning, marine operasjoner, materialteknologi og korrosjon, sikkerhet og pålitelighet. Du har både obligatoriske og valgbare emner. Du står relativt fritt til å sette sammen din egen fagkombinasjon, avhengig av interesser og forkunnskaper.

Du velger en av følgende studieretninger:

  • Drift og vedlikehold
  • Undervanns kontrollsystemer
  • Marin undervannsteknologi

I siste semester skriver du masteroppgave. Både masteroppgaven og andre prosjektoppgaver blir som oftest gjennomført i samarbeid med relevante bedrifter. Utdanningen har tette bånd både til næringslivet og til ekspertsenteret NCE Subsea.

NTNU er faglig ansvarlig for studiet, og tildeler mastergraden. Les mer om studiet på NTNUs nettsider.

Undervisningsopplegg

Studiet er lagt opp med forelesninger, praktiske øvelser og prosjektarbeid. Du studerer i et internasjonalt læringsmiljø der du får nyttig trening i bruk av engelsk språk.

Undervisningen foregår ved NTNU i Trondheim det første året, og ved HVL campus Bergen andre året.

Informasjon om opptak

15. april

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger