× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Total kvalitetsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Etter fullført kurs skal deltakarane kunne bidra til å auke effektiviteten og konkurranseevna, spesielt i små- og mellomstore teknologibedrifter, ved å utnytte ressursane i bedrifta på ein betre måte og ved å skape ei medverkande haldning til det som skjer i bedrifta hos tilsette, kundar, eigarar og samfunnet utanfor.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

I studiet går vi igjennom kjenneteikn ved kvalitetsdrive leiing og drift av verksemd. Dette omfattar marknader, kundar og produkt, organisering av verksemda, ressursar, funksjonar og prosessar i bedrifta. Kontinuerleg måling, analyse og forbetringsarbeid blir også behandla. Krava til bedrifta sitt kvalitetssystem i ISO 9001:2000, internkontroll (IK) forskrifta og Arbeidsmiljølova vil bli gjennomgått.

Informasjon om opptak

15. mai 2018

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen