× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Det blir ikkje opptak i 2018 Formålet med studiet er å gi økt kunnskap om synets betydning for utvikling, lesing og læring, aktivitet, romlig orientering og oppmerksomhet.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Kurset er delvis nettbasert med tre samlinger (fredag lørdag) per semester, totalt seks samlinger. Det er en forutsetning at studentene har adgang til og kan bruke internett.

Studentene vil få en grundig innføring i synets nevrologi, hvordan nevrologiske sykdommer og skader fører til synsvansker og hvilke synspedagogiske metoder som kan være aktuelle for kartlegging, opplæring og habilitering/rehabilitering.

Opptakskrav

Lærer, barnehagelærer eller faglærer med minst 40 studiepoeng i synspedagogikk eller «Syn for lesing og læring» fra HVL.

Informasjon om opptak

Det blir ikkje opptak i 2018

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning