× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosialpedagogisk veiledning i skolen favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette studiet er for deg som ønsker å øke din kompetanse i sosialpedagogisk veiledning av ungdom på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

God sosialpedagogisk veiledning kan optimalisere elevenes muligheter til læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Gjennom studiet kan du bl.a. utvikle dine praktiske ferdigheter i veiledning, samt lære om ungdomskultur og ulike forhold som påvirker læring og utvikling. Du vil lære om veiledningsarbeid på individ- og systemnivå og bli bedre rustet til å delta i og utvikle skolens veiledningstjenester. Oppgavene på studiet kan knyttes til din egen praksis.

Opptakskrav

3-årig høyere utdanning. Opptak gjennom realkompetanse kan vurderes.

Informasjon om opptak

Avlyst

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen