× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sjukepleie, bachelorstudium, Førde favoritt ikon

Universitet og høgskole
Sykepleiestudiet gir en allsidig utdanning. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner. Behovet for sykepleiere øker, da helse- og omsorgstjenesten til enhver tid står overfor utfordringer i sykepleietjenesten.        

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som sykepleier blir du gitt mye tillit og stort ansvar. Du må kunne formidle empati, vise omsorg og respekt, ta ansvar for menneske, kommunisere og samarbeide. Gjennom studiet utvikler du sykepleiekunnskaper, holdninger og ferdigheter for å kunne møte pasienter, pårørende og kollegaer i alle deler av helsevesenet.

Du lærer:

 • å gjennomføre og følge opp medisinsk behandling og håndtere legemiddel
 • å arbeide forebyggende og helsefremmende
 • hvordan sykdom og behandling påvirker mennesker

Sykepleiere møter mennesker med akutt kritisk sykdom, kronisk sykdom og psykiske lidelser. Gjennom studiet tilegner du deg kunnskap og erfaring til å møte pasienter og pårørende i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Sykepleiestudiet har skikkethetsvurdering.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesninger, studiegrupper, praktiske øvelser, prosjektarbeid og oppgaveskriving. En del undervisning skjer i mindre grupper der det er lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

De praktiske øvelsene foregår i «Florence», sykepleiesenteret vårt som ligger i høgskolebygget. Her får du prøve ut i praksis det du lærer. Du og medstudentene dine kan også øve her på egen hånd.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, med krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig), og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Du har mange jobbmuligheter, og kan mellom annet jobbe innen:
 • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie
 • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
 • helsesenter og legekontor
 • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
 • internasjonale hjelpeorganisasjoner, misjonstjeneste og med undervisning og veiledning

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for praksisopphold i utlandet i 4., 5. eller 6. semester.

Tilbys ved:

 • Førde

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  44.7 (ordinær)

  Studieplasser

  25

  Søknadskode (SO)

  203051
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  35.40 (primær)
  41.10 (ordinær)

  Studieplasser

  50

  Søknadskode (SO)

  203052
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  38.20 (primær)
  42.90 (ordinær)

  Studieplasser

  84

  Søknadskode (SO)

  203054

Lignende utdanninger