× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som sykepleier skal du hjelpe og støtte mennesker med behov for helsehjelp, slik at helseplager forebygges, helse gjenvinnes, lidelse lindres og mennesker lærer seg å leve med sine helseplager. Dette er spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som krever gode faglige kunnskaper og ferdigheter, og etisk bevissthet.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som sykepleier på en dagvakt, mottar du rapport om pasientene du skal ha ansvar for. Deretter bruker du fagkunnskapen din til å vurdere, planlegge og prioritere hvilke behov pasientene dine har for sykepleie. Noen av pasientene trenger tilrettelegging i stell eller matsituasjon, noen får et sårskift, andre intravenøs væske. Du observerer regelmessig vitale tegn som blodtrykk, puls og respirasjon for å være sikker på at tilstanden til pasientene ikke forverrer seg. Du kontakter lege og iverksetter tiltak om situasjonen endrer seg for pasientene. Innimellom må du dokumentere alt du gjør og observerer.

En av pasientene er kanskje engstelig og urolig. Då bruker du din mellommenneskelige og faglige kompetanse til å trygge pasienten. Kommunikasjon, aktiv lytting, samt respekt, empati og omsorg for pasienten er sentrale element for å møte pasienten i den situasjonen han er i.

En annen pasient har kanskje pårørende med behov for informasjon, mens en tredje pasient er klar til å bli utskrevet. I løpet av en vakt har du som sykepleier ansvar for pasienter, pårørende, kollegaer, dokumentasjon og en rekke praktiske oppgaver. Situasjoner er ulike og arbeidsbelastning og ansvar kan variere fra dag til dag.

Undervisningsopplegg

Undervisningen varierer mellom forelesninger, studiegrupper, ferdighetstrening og simuleringsøvelser. Alle studenter blir tilknyttet en studiegruppe, som gjør det lett å bli kjent med medstudenter og gir følelsen av å høre til i studentmiljøet.

 

SimArena er et nytt og topp moderne testlaboratorium og simuleringssenter ved campus Bergen, der sykepleierutdanningen har ferdighetstrening og simuleringsøvelser. Her får du trene i trygge omgivelser på realistiske prosedyrer og scenario. Dette hjelper deg å bli forberedt til praksisstudiene.

 

All undervisning på SimArena og undervisning som er praksisrettet er obligatorisk. Der er også obligatoriske arbeidskrav underveis i studiet. Disse finner du i emneplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, med krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig), og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Du har mange jobbmuligheter, og kan blant annet jobbe innen:
  • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie
  • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
  • helsesenter og legekontor
  • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
  • internasjonale hjelpeorganisasjoner, misjonstjeneste og med undervisning og veiledning

Utveksling

Du kan reise på utveksling i andre og tredje studieår. Å reise på utveksling gir deg sjansen til å forstå og lære mye om andre kulturer.  Du vil få et bredere perspektiv på sykepleie, samt større innsikt og forståelse for utfordringene knyttet til sykepleie i andre kulturelle kontekster. Du vil få en god forståelse av hva samarbeid og samhold handler om, samt viktig kompetanse knyttet til møtet med ulike mennesker og kulturer. Dette er verdifull kompetanse å ha med seg i dagens flerkulturelle samfunn. 

Vi samarbeider med sykepleierutdanninger i Norden, Europa, Australia, Canada, Tanzania og Cuba. Vi har også utenlandske studenter på utvekslingsopphold hos oss.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

48.00 (primær)
50.80 (ordinær)

Studieplasser

185

Søknadskode (SO)

203050

Lignende utdanninger