× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet kvalifiserer for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole. Nyutdannede læreres møte med yrkeslivet er utfordrende. Kvalifisert veiledning og støtte den første tiden i yrket bidrar til å lette overgangen fra utdanning til yrke, legger grunnlag for profesjonsutvikling og er av avgjørende betydning for å sikre at de nyutdannede blir værende i barnehage og skole. Ett av hovedelementene i den langsiktige satsing på læreren er en tettere oppfølging av og støtte til nyutdannede lærere, jf St.meld. 11-2008/09 og St.meld. 41 2008/09.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

15

Semester

1

Undervisningsopplegg

Om nyutdannede

 • Forskning om nyutdannede lærere i barnehage og skole
 • Nyutdannede som ressurs
 • Profesjonsutvikling

Om barnehage og skole

 • Barnehage og skole som system og organisasjon
 • Barnehage- og skolekultur, generelt og spesielt
 • Barnehage og skole som lærende organisasjoner

Om veiledning

 • Ulike tilnærminger til veiledning
 • Gruppeveiledning og individuell veiledning
 • Veiledning som balansen mellom støtte og utfordring
 • Kommunikasjon i veiledning
 • Etiske dimensjoner i veiledning

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning