× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å jobbe i en internasjonal og pulserende næring, og utvikle og lede reiselivsbedrifter? Da kan bachelor i reiselivsledelse være noe for deg!

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Reiselivsnæringen er en av verdens største næringer. Gjennom studiet lærer å markedsføre og utvikle norske bedrifter, reisemål og organisasjoner.

Du lærer om

 • Reiseliv og reisemålsutvikling
 • Markedsføring, merkevarestrategi og strategisk kommunikasjon
 • Natur- og temabasert reiseliv
 • Utvikling og ledelse av arrangement
 • Ledelse og strategi i reiselivsbedrifter
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Regnskap og økonomistyring

Undervisningsopplegg

Du har forelesninger, gruppearbeid, casestudier med mer. I tillegg har vi ekskursjoner til bedrifter og reisemål i regionen, for eksempel Nærøyfjorden, Flåm og Jostedalsbreen. Du får også delta på seminar og konferanser i regi av reiselivsnæringen.

I 3. studieår legger vi opp til en utenlands studietur.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

 • Fagperson, rådgiver, mellomleder og leder i reiselivsnæringen, innenfor områder som transport, overnatting, attraksjoner, aktivitets- og opplevelsesbasert turisme
 • I destinasjonsselskap og hos turoperatører
 • Egen entreprenørvirksomhet og innovasjonsutvikling
 • Jobbene finner du både i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

Tilbys ved:

 • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203330

Lignende utdanninger