× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Realfagskurs (over eitt semester) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Forkurs

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Semester

1

Om studiet

Arbeidsmengden tilsvarer 50 prosent av fulltidsstudium

Kvalifikasjon/tittel

Realfagskurs

Tilbys ved:

  • Bergen