× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk pedagogisk utdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
PPU er ei lærarutdanning for deg som treng pedagogisk kompetanse for å undervise i eit fag du allereie har utdanning i.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

2