× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ph.d.-program i nautiske operasjonar: Fellesgrad favoritt ikon

Universitet og høgskole
Informasjon om studieprogrammet finnes kun på engelsk. Se våre engelske nettsider.

Studienivå

Forskarutdanning/PhD

Studiepoeng

180

Semester

6

Informasjon om opptak

Fortløpende opptak

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor i nautiske operasjoner

Tilbys ved:

  • Bergen