× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Personlig Trener, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Brenner du for trening og vil jobbe som PT? I dette studiet lærer du hvordan du kan legge til rette for trening for andre.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Gjennom studiet lærer du hvordan du skal planlegge, organisere, gjennomføre og tilpasse trening og aktiviteter for enkeltpersoner og grupper.

Du lærer om

  • viktige moment rundt det å være personlig trener
  • trenings- og bevegelseslære, anatomi og motorisk læring
  • ulike aktivitets- og treningsformer/metoder
  • idrett og samfunn

Du får tilgang til de gode lærings- og treningsfasilitetene på campus Sogndal i undervisningen.

 

 

Undervisningsopplegg

Vi har forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Undervisningen foregår inne og ute. Studiet har omtrent like mye praktisk som teoretisk undervisning.

I de praktiske emnene vil det metodiske grunnlaget være sentralt, sammen med egne erfaringer og mestring av sentrale bevegelsesmønstre.

Informasjon om opptak

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

37.90 (primær)
41.50 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203509

Lignende utdanninger