× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Outdoor Education and Nordic Friluftsliv favoritt ikon

Universitet og høgskole
Beskrivinga av dette studieprogrammet finst berre på engelsk. Trykk på «English» i menyen for å komme til den engelske sida.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

1