× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og jus, bachelorstudium, Sogndal favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med bachelor i økonomi og jus får du ei brei og yrkesretta utdanning som kan brukast innanfor arbeidsfelta saksbehandling, rådgiving, leiing og økonomisk styring. Du får ein etterspurd og unik kompetanse innan økonomi og jus.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet er sett saman av emne frå dei viktigaste økonomiske og administrative fagområda, i tillegg til grunnleggande juridiske emne.

 

Du lærer om

  • korleis du tolkar og brukar lovreglar inn i konkrete problemstillingar
  • rettsreglar på rettsområde som kontraktsrett, forvaltningsrett og familierett
  • bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og marknadsføring
  • leiing og strategi

Det første året utgjer jus årsstudium. Med fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, seminar, gruppearbeid, øvingsoppgåver og munnlege presentasjonar. Vi koblar teori og praksis gjennom arbeid med relevante problemstillingar.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

  • Rådgivings- og spesialistoppgåver knytt til økonomi og administrasjon innan privat næringsliv, offentleg sektor og ulike organisasjonar.
  • Du kan også jobbe som saksbehandlar i offentleg sektor, og i andre stillingar som etterspør juridisk kompetanse.

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

32.50 (primær)
29.00 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203526