× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studietilbodet Norsk 1 for 1. 7. trinn (30 sp) gir grunnutdanning i norsk for lærarar. Innhaldet i studiet rettar seg fortrinnsvis mot undervisning på barnetrinnet. Målgruppa er lærarar med mindre enn 30 studiepoeng norsk i utdanninga.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Hva er forskjellen på dette tilbudet og ordinære Kompetanse for kvalitetsstudier?

Studietilbudet Norsk 1, 1.-7.trinn for Hardanger / Voss kompetanseregion er tilsvarende det Kompetanse for kvalitetsstudiet som HVL har med studiested Bergen. Men dette er et «lukket» studium, dvs. at disse studieplassene er forbehold lærere fra Hardanger / Voss kompetanseregion. Opptakskrav: Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning. Høgskulen på Vestlandet (HVL)- studiested Bergen har det faglige ansvaret for studiet. Undervisningen vil foregå i egnede lokaler i regionen og det er forelesere fra HVL som står for undervisning, veiledning og vurdering. Deltakerne vil bli registrert som studenter ved HVL.

 

Til dette studietilbudet blir alle studentene oppmeldt til 30 studiepoeng. Det er ikke mulig å ta deler av studiet, eller å få tilpasset og godkjent tidligere kompetanse i faget.

Deltakerne skal søke tilbudet via Utdanningsdirektoratet. Regionale tilbud inngår i Kompetanse for kvalitet, og søkere til regionale tilbud har samme rettigheter til stipend eller frikjøp.

 

 Hvordan skal jeg søke?

Ta kontakt med rektor for å klarere ev. din mulighet for å delta på dette regionale tilbudet. Selv om det er lagt til rette for at du skal kunne delta på et regionalt videreutdanningstilbud, så må du likevel søke om vikar- eller stipendordning, og dekning av studieavgift.

Søknadsskjema for studieåret 2018-2019 er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets søknadsweb: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/ Søknadsperiode 1. februar -1. mars

Du må fylle ut skjema og når du kommer til valg av studietilbud, så må du velge:

 

 

 

 

 

 

N

Informasjon om opptak

Søknadsperiode 1. februar - 1. mars 2018

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning