× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Naturfag 1, 1-7 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du lærar, og ønskjer undervisningskompetanse i naturfag? Då er dette ei vidareutdanning for deg! Du lærer korleis du utviklar elevane si naturkjensle og naturglede.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet er delt i to separate og uavhengige emne: Biologi med forskarspiren i haustsemesteret og fysikk, kjemi, geologi og teknologi i vårsemesteret.

Du lærer om

  • mangfald i naturen
  • forskarspiren
  • kropp og helse
  • verdsrommet
  • fenomen og stoff
  • teknologi og design

Stoffutvalet er i samsvar med stoffutvalet i naturfag i Kunnskapsløftet. For studentar som tar faget som ein del av lærarutdanninga, inngår fagdidaktikk og praksis.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, studieturar (dagsturar), praktiske øvingar, gruppearbeid, sjølvstudium, rettleiing og skriftleg arbeid. Studiet er nett- og samlingsbasert, med 4 to-dagarssamlingar og 3 nettsamlingar per semester.

Slik foregår nettsamlingane

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning).

Informasjon om opptak

15. april

Tilbys ved:

  • Sogndal