× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Naturfag (1-13) med vekt på klima, energi og miljø favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2