× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikk årseining favoritt ikon

Universitet og høgskole
Eit årsstudium i musikk er ein mulighet for utvikling av di musikkinteresse, uansett kva musikalsk bakgrunn du har. Du får mellom anna undervisning og eigenutvikling på eit sjølvvalt hovudinstrument, mulighet til å utvikle deg i samspel, musikkformidling og skapande arbeid.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudiet i musikk inneheld også innføring i teoretiske sider ved faget. Eit årsstudium i musikk passar for deg som ynskjer å få eit ekstra undervisningsfag i grunnskulen. Studiet inneheld difor musikkdidaktikk og arbeidsmåtar som er aktuelle for grunnskule og andre musikkarenaer for barn og unge.

Du lærer:

  • å legge til rette for musikkaktivitetar med barn og unge
  • om ulike musikksjangrar
  • om samspel, komponering og arrangering
  • om lytting, musikkhistorie og musikkteori
  • fagdidaktikk retta mot grunnskulen

Du får individuell undervisning i hovudinstrumentet ditt gjennom heile året, og får utfalde deg i studio, konsertsal og gode øvingsrom på campus.

Undervisningsopplegg

I eit svært godt utstyrt bygg nær studentheimane arbeider og øver vi både individuelt og i grupper. Undervisninga varierer mellom forelesingar, praktisk arbeid, seminar, indiviuelt arbeid, gruppearbeid og ekskursjonar.

Noko av undervisinga er organisert som prosjekt og tverrfaglege tema. Du får vere aktiv i framføringar og konsertar, samt studietur både haust (Ole Bull Akademiet) og vår (ulikt kvart år).

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Årsstudiet i musikk kan gjelde som eit fjerde år i gamal ordning for grunnskulelærarutdanning og som første år i faglærarutdanninga i musikk på HVL. På faglærarutdanning må ein i tillegg avlegge ein opptaksprøve.

Karrierevegar

Med musikkutdanning får du ein ettertrakta kompetanse som kan bli brukt i barne- og ungdomsskulen, i arbeid i det frivillige musikklivet eller i musikkprosjekt av ulike slag. Saman med lærarutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gjev årsstudiet undervisningskompetanse i musikk.

Kvalifikasjon/tittel

Musikk årsenhet

Tilbys ved:

  • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

203667