× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikk årseining favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i musikk og ønskjer å utvikle deg som musikar og musikklærar? Då er årsstudium i musikk noko for deg!

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Om studiet

I dette studiet kombinerer vi utviklinga di som musikar, lyttar og komponist med korleis du kan formidle musikk på ein god måte.

Du lærer

  • å legge til rette for musikkaktivitetar med barn
  • om ulike musikksjangrar
  • om samspel, komponering og arrangering
  • om musikkhistorie og musikkteori
  • fagdidaktikk retta mot grunnskulen

Du får individuell undervisning i hovudinstrumentet ditt gjennom heile året, og får utfalde deg i studio, konsertsal og gode øvingsrom på campus.

Du får oppfølging av engasjerte lærarar som stiller krav til deg, og som ønskjer å sjå deg utfylle potensialet ditt.

Undervisningsopplegg

I eit svært godt utstyrt bygg nær studentheimane arbeider og øver vi både individuelt og i grupper. Forelesingar, seminar og ekskursjonar i fellesskap står sentralt.

Ein del av undervisinga er organisert som prosjekt og tverrfaglege tema. Du får vere aktiv i framføringar og konsertar, samtidig som du får moglegheit til å dra på studieturar til interessante musikkstadar.

Studiet inneheld fagdidaktikk retta mot grunnskulen.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Med musikkutdanning får du ein ettertrakta kompetanse som kan bli brukt i barne- og ungdomsskulen, i arbeid i det frivillige musikklivet eller i musikkprosjekt av ulike slag.

Kvalifikasjon/tittel

Musikk årsenhet

Tilbys ved:

  • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

203667