× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

From Mountain to Fjord - Geology and Ecology of Western Norway favoritt ikon

Universitet og høgskole
Beskrivinga av dette studieprogrammet finst berre på engelsk. Trykk på «English» i menyen for å komme til den engelske sida.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Informasjon om opptak

15. april

Tilbys ved:

  • Sogndal