Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Stord

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Vil du jobbe med å formidle de estetiske fagene i skolen, barnehagen eller kulturskolen? Masterutdanningen MACREL passer for deg som er lærer, barnehagelærer eller har en bachelor i enten estetiske fag eller norsk.

Du kan velge å ta dette masterstudiet på heltid (2 år), deltid (4 år), eller som en kombinasjon over 3 år.

Du velger én av følgende tre fagprofiler:

1) Kunst og håndverk

Denne fagprofilen knytter teori til praktisk arbeid i ulike materialer. Vi fordyper oss i kunst- og håndverksfagenes didaktikk, arbeidsmåter, teori og forskningstradisjoner, og avslutter med et stort selvvalgt prosjekt relatert til det påfølgende masterprosjektet.

Har du spørsmål om fagprofilen kunst og håndverk, kan du ta kontakt med Kjetil Sømoe.

2) Musikk

En viktig arbeidsmåte i profilfaget musikk er koblingen mellom praktisk kunstnerisk og didaktisk arbeid og refleksjon knyttet til teori, litteratur og egne arbeidsprosessar. Studentene arbeider med ulike tema fra musikkdidaktisk teori og praksis. De vil få skape og framføre musikk, gjennomføre feltarbeid, arbeide med aktuell forskingslitteratur og produsere tekster i form av for eksempel oppgaver, blogginnlegg og kronikker.

Har du spørsmål om fagprofilen musikk, kan du ta kontakt med Åsmund Espeland.

3) Norsk og kreative læreprosesser

Denne fagprofilen legger vekt på praktisk arbeid med tekstskaping, tekstfremføring og dramaturgi. Vi arbeider med estetiske teorier, retorikk, ulike retninger innen analyse, teksttolking og tekstforståelse. Det blir feltarbeid i løpet av studiet, og du får arbeide aktivt med forskingsmetodisk refleksjon.

Har du spørsmål om fagprofilen norsk og kreative læreprosesser, kan du ta kontakt med Sissel Margrethe Høisæter.

Gjennom utdanningen får du utvikle deg innen de kreative fagene, både teoretisk og praktisk gjennom kunstnerisk produksjon. I masteroppgaven din kan du velge å legge mest vekt på enten fagdidaktiske problemstillinger eller kunstnerisk produksjon. Oppgaven skal ha en didaktisk refleksjon.

I tillegg til fagprofilen du velger og masteroppgaven du skal levere, er det fellesemner som handler om vitenskapsteori og metode, kreative og estetiske læreprosesser, akademisk skriving, tekstanalyse og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisningen er samlingsbasert, og veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, utstillinger, konserter og forestillinger.

  • Som fulltidsstudent deltar du på 5 tredagerssamlinger per semester i 1. studieår. I 2. studieår er det to samlinger i hvert semester.
  • Som deltidsstudent har du 3 tredagerssamlinger per semester de to første årene. I siste studieår er det to samlinger hvert semester.

Vi samarbeider tett med forskningsmiljøene ved HVL. Som student kan du bli inkludert i forskning både gjennom ulike undervisningsopplegg, og i enkelte tilfeller i arbeidet med masteroppgaven.

Opptaksinformasjon

1. mars 2020

Videre studier

Fullført masterutdanning kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier ved nasjonale og internasjonale læresteder.

Karrieremuligheter

  • Utdanningen gir lektorkompetanse dersom du tidligere har gjennomført lærerutdanning eller PPU.
  • Utdanningen gir grunnlag for å arbeide med forskning og utviklingsarbeid.

Utveksling

Lengre utenlandsopphold kan være en godkjent del av studiet dersom det tilfredsstiller kravene i studieplanen.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Kreative fag og læreprosesser

Alle utdanninger innen