× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Masterstudium Kreative fag og læreprosessar favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du jobbe med å formidle de estetiske fagene i skolen, barnehagen eller kulturskolen? Denne masterutdanningen passer for deg som er lærer, barnehagelærer eller har en bachelor i estetiske fag eller norsk.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

6

Om studiet

Du får utvikle deg innen de kreative fagene, både teoretisk og praktisk gjennom kunstnerisk produksjon.

 

Du kan velge blant fire fagprofiler:

 

 

Det kreative står også sterkt i fagprofilen Norskdidaktikk, gjennom arbeid med blant annet tekstskaping, fremføring og dramaturgi.

I masteroppgaven din velger du hovedvekt på enten fagdidaktiske problemstillinger eller kunstnerisk produksjon. Oppgaven skal ha en didaktisk refleksjon.

Fagprofilen og masteroppgaven utgjør 75 studiepoeng. De resterende 45 studiepoengene omfatter emner som vitenskapsteori og metode, kreative og estetiske læreprosesser, akademisk skriving, tekstanalyse og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studiet kan gjennomføres på heltid (2 år), deltid (4 år), eller en kombinasjon av disse (3 år).
 

Undervisningsopplegg

Undervisningen er samlingsbasert, og veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, utstillinger, konserter og forestillinger.

  • Som fulltidsstudent deltar du på 5 tredagerssamlinger per semester i 1. studieår. I 2. studieår er det to samlinger i hvert semester.
  • Som deltidsstudent har du 3 tredagerssamlinger per semester de to første årene. I siste studieår er det to samlinger hvert semester.

Vi samarbeider tett med forskningsmiljøene ved HVL. Som student kan du bli inkludert i forskningen både gjennom ulike undervisningsopplegg, og i enkelte tilfeller i arbeidet med masteroppgaven.

Opptakskrav

Du må oppfylle ett av følgende opptakskrav:

  • 3- eller 4-årig fullført lærerutdanning med 60 sp fordypning i et av profilfagene.
  • Fullført barnehagelærerutdanning med til sammen 45 sp fordypning i estetiske fag.
  • Bachelorgrad innenfor lærerutdanning med 60 sp fordypning i et av profilfagene.
  • Bachelorgrad med minst 80 sp fordypning i et av fagene kunst og håndverk, musikk eller norsk.

Karakterkrav: Et snitt på minimum C fra hele opptaksgrunnlaget.

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

  • Utdanningen gir lektorkompetanse dersom du tidligere har gjennomført lærerutdanning eller PPU.
  • Utdanningen gir grunnlag for å arbeide med forskning og utviklingsarbeid.

Utveksling

Lengre utenlandsopphold kan være en godkjent del av studiet dersom det tilfredsstiller kravene i studieplanen.

Kvalifikasjon/tittel

Mastergrad i Praktisk-estetiske fag og læreprosesser