× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i undervisningsvitskap favoritt ikon

Universitet og høgskole
I dette masterstudiet utforsker du vilkår for læring og danning med fokus på matematikk, norsk, engelsk eller pedagogikk.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studier av undervisning innebærer å skaffe seg kunnskap om hvordan man planmessig og systematisk legger til rette for at elever kan lære, hvordan legge til rette for elevers tilegnelse og bruk av kunnskap og hvordan man handler for å fremme danning.

 

Du velger et fagområde for fordypning og spesialisering. Det kan være fagfordypning i engelsk-, norsk- eller matematikkdidaktikk, eller fagfordypning i pedagogikk. Fagvalget avgjør hvilket fag du skriver masteroppgave innenfor.

 

Er du GLU-student som starter på master som 4. år og velger pedagogikk som fagfordypning, velger du norsk, engelsk eller matematikk som fagfordypning 2. semester og tar pedagogikk som fagfordypning i 3. semester.

 

Tar du master som del av lærerutdanningen din, og velger fordypning i matematikk eller engelsk, kan du få slettet inntil 50 000 kroner av gjelda i Lånekassen.

Undervisningsopplegg

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, felles prosjektarbeid, egne litteraturstudier og individuell veiledning. Noen seminar er obligatoriske. Undervisningsspråk er norsk og engelsk. Det er forventet at du selv tar ansvar for fremdriften i arbeidet med masteroppgaven.

Opptakskrav

De tre første årene av lærerutdanning eller tilsvarende. Du kan søke opptak etter 3 år på fireårig grunnskolelærerutdanning. Det første året av mastergraden erstatter da det siste året av grunnskolelærerutdanningen.

Minst 60 sp i fordypningsfaget du velger. Søker du fordypning i pedagogikk, må du i tillegg ha minst 30 sp i enten norsk, engelsk eller matematikk.

Karakterkrav: Minst C i snitt i fordypningsfaget.

Informasjon om opptak

1. mars 

Karrierevegar

  • Studiet kvalifiserer for undervisningsarbeid på trinnene 1.-7. eller 5.-10., avhengig av hvilken utdanning du har ved opptak.
  • Du blir også kvalifisert for arbeid i offentlig forvaltning innen utdanningssektoren.
  • Studiet kan kvalifisere for opptak til videre forskerutdanning.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i forbindelse med de fagdidaktiske fordypningene i emne 4, vanligvis i høstsemesteret 2. studieår. Matematikkfordypning har avtale med Stockholms Universitet. Engelskfordypning har avtale med York og San Diego State University, California State University.

Kvalifikasjon/tittel

Master i undervisningsvitenskap

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger