× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i samhandling innan helse- og sosialtenester, Førde favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å tilegne deg kunnskap om tilrettelegging og koordinering av tjenester for brukere med sammensatte behov? Gjennom et brukersentrert utviklings- og livsfaseperspektiv fokuserer dette masterstudiet på møte med brukere som har behov for koordinerte helse- og sosialtjenester.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Du lærer å:

  • analysere problemstillinger i samhandling med brukere med sammensatte behov
  • være bruker-, ressurs- og løsningsorientert i utvikling og gjennomføring av individualiserte tilbud
  • skape og lede flerfaglige tiltak på tvers av etater
  • forstå og forholde deg kritisk til eksisterende kunnskap i lys av grunnleggende verdier som respekt og retten til å bestemme selv

Studiet er et samarbeid mellom fagmiljøene i Sogndal og Førde innen idretts-, helse- og sosialfag.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesninger, case og flerfaglige refleksjonsgrupper. Vi vektlegger arbeid med skriveprosesser, analytiske ferdigheter og muntlig og skriftlig argumentasjon.

Studiet er samlingsbasert, med rundt tre samlinger á 4-5 dager per semester.

Opptakskrav

Avslutta grunnutdanning, minimum tre år, innenfor ett av profesjonsområdene som studiet dekker, eller annen treårig utdanning med minst 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag. Eksempel på utdanning: Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosialt arbeid, barnevernspedagog, vernepleie eller treårig idrettsutdanning.

Karakterkrav: Samlet karakter på treårig grunnutdanning må være minimum C.

Informasjon om opptak

: Neste planlagte oppstart er høsten 2020

Karrierevegar

  • Rådgiving, tilrettelegging, koordinering av tjenester og folkehelsearbeid til utsatte brukergrupper i kommuner, Nav og helseforetak
  • Prosjektledelse, utgreiing, planlegging, utviklingsarbeid, kvalitetssikringsarbeid/ forbedringsarbeid og lignende
  • Klinisk samhandling med brukere med sammensatte og langvarige behov innen helse- og sosialsektoren
  • Arbeid med barn og unge og deres familier

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet som en del av utdanningen.

Tilbys ved:

  • Førde