× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i maritime operasjonar favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du bachelor innen nautikk, maskiningeniør eller annen relevant maritim bachelorgrad? Med denne masterutdanningen får du spisskompetanse innen de ulike aspektene ved maritime operasjoner, med særlig vekt på offshore-operasjoner, og med teknologi og ledelse som rammeverk.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Denne masterutdanningen er tilrettelagt for deg som er i jobb. Undervisningen er intensiv og samlingsbasert.

Du lærer om ulike aspekter knyttet til maritime operasjoner:

 • Det internasjonale aspektet (som internasjonalt regelverk)
 • Det tekniske aspektet (som skipsstabilitet)
 • Det organisatoriske aspektet (som det komplekse forholdet mellom mennesker og teknologi)
 • Ledelsesaspektet (som sikkerhet og risiko)

Utdanningen blir gjennomført i samarbeid med Hochschule Emden/Leer i Tyskland, og i 2. semester foregår undervisningen i Leer.

Profiler

I 2. studieår fordyper du deg i en av profilene vi tilbyr, og du skriver masteroppgave knyttet til profilen du velger.

Profil 1: Offshore and Subsea Operations, campus Haugesund

Du lærer om:

 • subsea- og marine systemer og -operasjoner, skipsoperasjoner, strategier og metoder for vedlikehold
 • hvordan forhold i det fysiske miljøet påvirker operasjonen og utstyret
 • ulike overflatefartøy, ROVer, dykkesystem og subsea-produksjonsutstyr
 • metoder for å predikere værvindu og analyse av risiko og pålitelighet

Det kan være aktuelt med demonstrasjoner på simulator og ekskursjoner til relevante selskaper/operasjoner, som vil gi deg mer kunnskap og erfaring.

Les mer om profil 1

Profil 2: Sustainable Maritime Operations, campus Leer

Du får grundig innsikt i tre sentrale dimensjoner av maritime operasjoner:

 • Den tekniske dimensjonen fokuserer på krefter på last og oppdrift, vind og bølger, på hydrodynamiske forhold som påvirker fartøyet og design på fartøyet.
 • Den operasjonelle dimensjonen fokuserer på maritime datamodellerings- og simuleringsverktøy som er nødvendige i maritime operasjoner.
 • Ledelsesdimensjonen fokuserer på sentrale temaer innen organisasjon og prosjektledelse, så vel som metode og teknikker for analyse og administrasjon av operasjoner.

Les mer om profil 2

Undervisningsopplegg

Undervisningen er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Det er obligatorisk oppmøte på første samling. Studiet stiller store krav til selvstudie.

Vi har forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. All undervisning er på engelsk. Undervisningen foregår i Haugesund første semester og i Leer andre semester. Hvilken fagprofil du velger, styrer hvor du har undervisning i 3. og 4. semester.

Informasjon om opptak

Søknadsfrist:

For søkere utenfor EU/EØS: 1. desember 2019

Søkere fra EU/EØS: 15.april, 2020

Norske søkere 15.april, 2020

Vidare studium

Fullført masterstudium med godt resultat vil kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet nautiske operasjoner.

Karrierevegar

 • Du kan arbeide i tekniske avdelinger eller mannskapsavdeling i rederlag, der du kan ha ansvar for å planlegge, gjennomføre eller bemanne maritime operasjoner. Som dekksoffiser på et skip kan du få et særlig ansvar for gjennomføring av slike operasjoner om bord.
 • Du kan bidra inn i, eller lede maritime operasjoner og innovasjons- og utviklingsprosjekt, innen felt som offshore/subsea og analyse av operasjonenes påvirkning på miljø. I slike tilfeller kan du ta et særskilt ansvar for tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømessige aspekt i disse prosjektene eller operasjonene.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Maritime Operations

Tilbys ved:

 • Haugesund