× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Operasjonssykepleie krever kunnskap om den akutt og/eller kritisk syke pasienten sin situasjon og behov, og inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipp og kirurgiske undersøkelser og behandling.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Om studiet

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Operasjonssykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Studiet passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen operasjonssykepleie. Dersom du ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil du kunne oppnå kvalifikasjon som operasjonssykepleier etter fullførte 90 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Informasjon om opptak

1. mars 2020

Karrierevegar

Du kan jobbe i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og som spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Som operasjonssykepleier kan du arbeide i operasjonsavdelinger, på kirurgiske og gynekologiske behandlingsenheter, på dagkirurgiske enheter og poliklinikker, på akuttmottak og skadestuer og i sterilsentraler og hygieneavdelinger. Andre arenaer er katastrofe- og beredskapsteam, offshore, internasjonalt arbeid, private klinikker, legesentre og legevakt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie ABIO

Tilbys ved:

  • Bergen
  • Førde
  • Haugesund