× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
En pasient som blir akutt og kritisk syk trenger intensivsykepleie hele døgnet. Gjennom studiet i intensivsykepleie får du tilegne deg kunnskap og utvikle kompetanse for å kunne ta ansvar for de akutt og kritisk syke pasientene.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Om studiet

Vi ser et økt behov i helsetjenesten for sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, som kan initiere og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse. Masterprogrammet har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Det innebærer at utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre sjølvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

Målgruppa for studiet er sykepleiere som vil ta mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet intensivsykepleie.

Sykepleiere som ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil kunne oppnå kvalifikasjon som intensivsykepleier (i samsvar med rammeplanen) etter fullførte 90 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Gjennom studentaktive læringsformer må du ta ansvar for din egen faglige utvikling og læring, og bidra til godt læringsmiljø for dine medstudenter. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse blir vektlagt. Det samme er formidling av kunnskap gjennom skriving og muntlige framlegg med opposisjon. Du vil lære å søke og bruke best tilgjengelige kunnskap.

Noe undervisning blir strømmet, og det blir lagt opp til dialog og samarbeid med studenter på andre campuser.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier. I tillegg må du ha minst 2 års relevant pasientnær yrkespraksis de siste 5 årene.

Informasjon om opptak

1. mars

Utveksling

Mastergradsstudiet har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie

Tilbys ved:

  • Bergen
  • Førde
  • Haugesund