× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
En pasient som blir akutt og kritisk syk trenger intensivsykepleie hele døgnet. I dette studiet får du kunnskap og kompetanse for å kunne ta ansvar for akutt og kritisk syke pasienter.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Intensivsykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Studie passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen intensivsykepleie. Dersom du ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil du kunne oppnå kvalifikasjon som intensivsykepleier etter fullførte 90 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Informasjon om opptak

1. mars 2020

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie ABIO

Tilbys ved:

  • Bergen
  • Førde
  • Haugesund