× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk sjukepleie - Helsesøster favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Med denne masterutdanningen spesialiserer du deg for å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familiene deres, primært på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

5

Om studiet

Masterutdanningen har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse.

Du lærer:

  • om helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og familiene deres
  • å veilede og undervise helsepersonell
  • å gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger i komplekse situasjoner
  • hvordan du kan være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling

Dersom du ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil du kunne oppnå kvalifikasjon som helsesykepleier etter fullførte 60 studiepoeng.

Inntil 5 studieplasser er reserverte for søkere som dokumenterer behov for helsesykepleier i egen bostedskommune. Dette gjelder primært søkere fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

Undervisningsopplegg

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

De første 60 studiepoengene av mastergraden er på heltid over 2 semester. De avsluttende 60 studiepoengene er på deltid (67 %) over 1,5 år. Etter fullført 1. år og før oppstart av siste 1,5 studieår må du regne med noe ventetid.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier. I tillegg må du ha 1 års yrkesrelevant praksis.

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

Du blir kvalifisert for å arbeide som helsesykepleier i kommunehelsetjenesten, hovedsakelig innen helsestasjon og skolehelsetjenesten i kommunen. Helsesykepleier sine oppgaver er i vesentlig grad knytt til helsestasjon for barn i alderen 0 til 5 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole og helsestasjon for ungdom.

Du kan også arbeide med helsetjenester for innvandrere og flyktninger, miljørettet helsevern og med smittevernarbeid.

Utveksling

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Island og Latvia.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie

Tilbys ved:

  • Bergen