× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i barnehagekunnskap, deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du opptatt av kvaliteten i barnehagen? Ønsker du å styrke kompetansen din til å bruke forskning og være en pådriver for faglig utvikling i barnehagen? Vil du være med å påvirke framtidens barnehage og kunnskapsutvikling i barnehagen? Da er dette en utdanning for deg!

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Barnehagekunnskap omfatter kunnskap om barn, om barnehagen som institusjon og om barnehagelæreren som profesjonell, relasjonell og kulturell aktør. Utdanningen bygger på kunnskaper og kompetanser fra praksis og forskning. I utdanningen inngår og didaktisk kompetanse og erfaringer med røtter i en rekke fagdisipliner, tilpasset barn i barnehagens kontekst.

Utdanningen setter fokus på innhold og oppgaver til barnehagen, og gjør deg på den måten rustet til å møte de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også i et internasjonalt perspektiv. Det er utfordringer knyttet til bærekraft, innovasjon og samhandling. Etter fullført utdanning vil du ha både kunnskap og kompetanse til å lede prosesser og til å utvikle barnehagen.

En bærebjelke i utdanningen er utviklingen av et kritisk og granskende perspektiv på kunnskapen som blir presentert, på vitenskapelig praksis i seg selv, og på ulike aktører sin bruk av den kunnskapen som er brakt fram. Utdanningen har et nært samarbeid med forskningssenteret BARNkunne.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, felles prosjektarbeid, litteraturstudium og veiledning. Du deltar aktiv i undervisnings- og læringsarbeid.

Det er ikke krav til praksis i tradisjonell forstand, men du skal delta i forskningsgrupper og gjøre mindre feltarbeid.

Informasjon om opptak

1. mars

Karrierevegar

  • Fullført utdanning kvalifiserer for ledelse av kvalitetsarbeid i barnehager og i barnehageadministrasjon og gir deg styrket barne- og barnehagefaglig kompetanse.
  • Du blir også kvalifisert for evaluering-, utredning-, undervisning- og forskningsarbeid i barnehagepedagogiske fagområde i videregående skole, høgskole, universitet og i barnehagesektoren.
  • Utdanninga kvalifiserer for deltaking i barnehageforskning. Fullført grad med særlig godt resultat kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.

Tilbys ved:

  • Bergen