× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i areal og eigedom favoritt ikon

Universitet og høgskole
Denne mastergraden gir deg etterspurt kompetanse innen areal- og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. Du tilegner deg verdifull kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag og planleggingsfag.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Gjennom studiet tilegner du deg

 • avansert kunnskap om rettsreglene innen arealutvikling og arealerverv, og forholdet mellom de ulike rettsreglene
 • inngående kunnskap om ulike begrep, teorier og metoder som blir brukt innen arealutvikling og arealerverv
 • spesialisert innsikt i enten eiendom eller arealforvaltning

Du lærer å gjennomføre avanserte analyser av faglige problemstillinger.

Oppbygging av studiet

 • Første semester er bygd opp rundt fagområdet arealutvikling.
 • Andre semester er bygd opp rundt fagområdet arealerverv.
 • I tredje og fjerde semester ser vi på areal og eiendom i et mer samlet perspektiv, og du velger fordypning i eiendom eller arealforvaltning.
 • I fjerde semester skriver du masteroppgave, der du analyserer faglige problemstillinger innenfor fordypningen du har valgt.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesinger, arbeidsgrupper, feltkurs, rollespill, presentasjoner, oppgaver og ulike former for individuell og gruppevis veiledning.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) med enten

 • fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag. Fordypningen må ha fagli relevans for mastergraden, som for eksempel bachelor i landmåling og eiendomsdesign, byggingeniør, bachelor i geografi, bachelor i arkitektur og bachelor i rettsvitenskap

eller

 • integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor areal- eller eiendomsfag.

Det er i tillegg krav om at 10 studiepoeng geomatikk inngår i opptaksgrunnlaget.

Karakterkrav: Samlet karakter fra opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

Studenter med bachelorgrad i byggingeniørfag, geografi eller arkitektur bli få opptak under forutsetning av videre fordypning i arealforvaltning.

Studenter med bachelorgrad/ mastergrad i rettsvitenskap vil få opptak under forutsetning av videre fordypning i eiendom.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

 • Blant private aktører er det særlig konsulentbransjen og entreprenører som etterspør kompetanse innen arealutvikling og arealerverv og fordypning innen eiendom eller arealforvaltning.
 • Det offentlige har stort behov for jordskiftedommere og jordskiftedommerfullmektige (blant annet Domstoladministrasjonen), mens offentlige utbyggere som Statens vegvesen og Jernbaneverket har stor etterspørsel etter grunnerververe. Når det gjelder arealplanleggere, er det stor etterspørsel hos kommunene og konsulentbransjen.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet. Avtalene omfatter begge fordypningene i mastergraden, og gjelder bl.a. fagområdene spatial planning, regional planning, land use planning, land management og land readjustment. Dette samsvarer med den faglige profilen til mastergraden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i areal og eiendom

Tilbys ved:

 • Bergen

Lignende utdanninger