× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Landmåling og eigedomsdesign favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du noen gang lurt på hvordan en tunnel kan møtes på midten selv om man graver fra hver side? Eller hvordan en plattform i Nordsjøen får den nøyaktige posisjonen sin langt ute på havet?

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

En landmåler jobber blant annet med oppmåling av grenser, utforming av eiendommer, forvaltning av eiendomsinformasjon og avklaring av rettsspørsmål. Landmåling omfatter også måling av store konstruksjoner, som broer, veier og bygg. 

Du lærer blant annet om:

  • moderne landmålingsmetoder og -teknologi 
  • bruken av lovverk i eiendomsfaget 
  • plassering og innmåling av bygg on- og offshore  

Nøyaktighet, presisjon og valg av målemetoder og utstyr er sentralt i arbeidet til en landmåler. Geografiske informasjonssystemer og avansert måleutstyr er verktøy som du vil lære å beherske under studiet. Du har både tekniske og juridiske fag.

Undervisningsopplegg

Undervisningen dekker hele prosessen fra planleggingen av et boligområde og frem til eiendommen er registrert i offentlige registre. Utdanningen har et sterkt innslag av informasjonsteknologi og datastøttet læring. Vi har feltkurs i landmåling og besøker i tillegg domstolene.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Bachelorutdanningen gir en kombinasjon av eiendomsfag og tekniske landmålingsfag, som er svært etterspurte. De fleste jobbene finner du i private konsulentfirma, kommuner, jordskifteretten, vegvesenet og i kartverket.

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet i 5. og 6. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i landmåling og eiendomsdesign

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

40.70 (primær)
46.00 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203753

Lignende utdanninger