× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Læring i interaktive utstillinger favoritt ikon

Universitet og høgskole
Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt?   HVL tilbyr nå en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. Utdanningen er utviklet i samarbeid med VilVite-senteret.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

15

Semester

3

Om studiet

Gjennom kurset utvikler du din kompetanse som vitensenterformidler, gjennom praktisk erfaring og dialog. Du får kjennskap til læringsteorier og kunnskap om læring ved vitensentre, utstillingsmetodikk og elevers læring i sammenhenger mellom vitensenter, skole og hjem. En sentral del av kurset er å utvikle, prøve ut og vurdere en læringsløype (en vitenutstilling, eller et annet opplegg med vekt på læring) ved eget vitensenter eller egen skole.

Undervisningsopplegg

Kurset starter høsten 2018 og går over tre semestre. Målgruppen for kurset er først og fremst ansatte ved vitensentre som skal tilrettelegge for besøk fra skoleklasser, men passer også ansatte ved andre museer, eller lærere som ønsker å bruke metodikk fra vitensentre, enten ved egen skole eller i samarbeid med et vitensenter.

Opptakskrav

  • Fullført bachelorgrad eller fullført lærerutdanning.
  • Du må være ansatt ved et vitensenter, i skolen eller tilsvarende grunnet krav om tilgang til praksis.
  • Ansatte ved vitensentre vi bli prioritert ved opptak.

Informasjon om opptak

01.Juni 2018

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen