× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kvalitativ metode i teori og praksis favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

10