× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunst og handverk, årseining favoritt ikon

Universitet og høgskole
I dette årsstudiet får du utfolde deg innen kreativt og skapende arbeid med forskjellige materialer og teknikker.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Om studiet

Du får utvikle deg i arbeid med materialer og teknikker innen områdene bilde, skulptur og bruksform.

I løpet av studiet lærer du om

  • tradisjonelle teknikker for fremstilling av bruksform og bilde/skulptur
  • bruk av digitale teknikker innen bilde- og designområdet
  • kunsthistorie og fagdidaktikk

En periode av studiet er satt av til fordypning innen et selvvalgt område.

Fagdidaktikk er vektlagt i hele studiet.

Vi har fine, nye verksteder for tre, metall, keramikk, tekstil, tegning og maling. Vi har også utstyr for printing og fresing av digitale 3D-modeller, storformatskriver for foto og scannere til film. Verkstedene våre er tilgjengelige på kveldstid og i helgene.

Undervisningsopplegg

Undervisingen varierer mellom forelesninger, demonstrasjoner, individuell veiledning, ekskursjoner og utstillinger. Individuelt arbeid med ulike materialer har stor plass i studiet.

Utvikling av praktiske evner i faget er avhengig av at du gjør egne erfaringer, innhenter kunnskap og bruker tid til oppøving og utprøving. Det blir derfor lagt vekt på at du som student er aktiv også utenom ordinær undervisingstid.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Du kan arbeide i kulturskolen eller bli knyttet til kursvirksomhet og forskjellige kunstprosjekt i det frivillige kulturlivet.

Kvalifikasjon/tittel

Kunst og håndverk, årsenhet

Tilbys ved:

  • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

203505