× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunst og handverk - leire favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å øke din undervisningskompetanse i kunst og håndverk? Høgskulen på Vestlandet tilbyr våren 2019 videreutdanning på 15 studiepoeng i kunst og håndverk med fokus på leire for grunnskulelærere. Studiet omfatter skapende arbeid med skulptur og bruksformer i keramikk. Studiet er primært tenkt å være videreutdanning for lærere i grunnskolen, men er også åpent for andre som er interessert i fagfeltet. Studiet kan inngå i en 30 eller 60 studiepoengsenhet i en bachelorgrad. Studiet vektlegger skapende arbeid der eksperimentering med og utprøving av et utvalg keramiske materialer og teknikker er sentralt.Kunst, design og kunsthåndverk inngår i studiet både som kunnskap, opplevelse og inspirasjon til eget arbeid. Studiet har kursavgift som inkluderer materialkostnader og er et deltidsstudium over ett semester. Studiet organiseres med en ettermiddag i uken (17.30-20.40), samt én eller flere helgesamlinger. Studiet forutsetter en viss grad av selvstudium utover de timeplanlagte timene. Studiet veksler mellom teoretiske emner og praktisk skapendearbeid. Studiet vil relateres til praksisfeltet.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

15

Semester

1

Undervisningsopplegg

Sentrale emner vil være
* ideutvikling og arbeid med ulike skulpturale uttrykk og bruksformer/design
* arbeid med ulike byggeteknikker, produksjonsmåter, overflater og dekor
* studier av kunst, design og kunsthåndverk med vekt på skulpturelle uttrykk og keramisk design
* kunst og design som inspirasjon og referanse til eget arbeid og i undervisning av barn og unge
* praktisk og estetisk utforming av skolens keramikkverksted
* utvikling og presentasjon av et fagdidaktisk arbeid

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, men lærere som søker videreutdanning vil bli prioritert ved opptak.

Informasjon om opptak

15.november 2018

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen