× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kommunikasjonssystem favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette mastertudiet gir deg spesialisering innanfor datakommunikasjon. Masterutdanninga gir ei fordjuping i avansert nettverksteknologi, trådlaus kommunikasjon og datatryggleik. Masterprogrammet eignar seg godt for deg som har ein bachelorgrad i kommunikasjonssystem eller informatikk.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO) om masterprogrammet Informatikk: programmering og nettverk.

Forelesningar i Oslo blir videooverførte til Bergen. UiO er fagleg ansvarleg for studiet og tildeler mastergraden. Både HVL og UiO er ansvarleg for rettleiing av masteroppgåvene og for undervisning i kurs/emne. Av 120 studiepoeng er 60 studiepoeng teori, og 60 studiepoeng er ei skriftleg oppgåve. Masteroppgåva definerast i stor grad i samarbeid med det regionale næringslivet. Både teoridel og oppgåve kan utførast i Bergen. Nokre reiser til Oslo må likevel reknast med, og dekkast av studenten.

Opptakskrav

Bachelorgrad i ingeniørfag eller informatikk, med minst 80 studiepoeng innen informatikk. Karaktersnitt på minimum C.

Se uio.no for informasjon om opptakskravet.

Søknadsskjema

Informasjon om opptak

: Ikkje opptak i 2019

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger