× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Klinisk radiografi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet er lagt opp for at studentene tilegner seg dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av de vanligste nyere avbildningsmetoder. Presis diagnostikk legger vekt på hele radiografiprosessen, fra mottak av pasient til det ferdige prosesserte bildet.

Studienivå

Høgare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

I studiet utfordres studentene til å være utforskende, reflekterende, kritiske og evaluerende til bildematerialet, bildebehandlingsprosessen og pasientrelasjonen - i tråd med kunnskapsbasert praksis. 

 

Gjennom studiet tilegner studentene seg grunnlag for å være ressursperson og å drive med fagutvikling innen sitt spesialområde. Studentene kan bidra til økt faglig samarbeid med andre yrkesgrupper som har medisinsk bildediagnostikk som del av sitt arbeidsområde.

 

Studiet er lagt opp til at studentene kan fokusere spesielt på eget interessefelt eller spesialiseringsområde innen klinisk radiograf i løpet av studiet. I studiet utfordres studentene til å være utforskende, reflekterende, kritiske og evaluerende til bildematerialet, bildebehandlingsprosessen og pasientrelasjonen - i tråd med kunnskapsbasert praksis.

 

Presis diagnostikk legger vekt på hele radiografiprosessen fra mottak av pasient til det ferdige prosesserte bildet. Det er tilrettelagt for at studenter tilegner seg en dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av de vanligste nyere avbildningsmetoder.

Undervisningsopplegg

Studentaktive arbeidsformer vektlegges og inneholder individuell oppgaveløsning av caser knyttet til egen arbeidsplass/fagområde, laboratorieøvelser, gruppearbeid, seminarer, gi og få veiledning/tilbakemelding fra medstudent/lærer, selvstudier og forelesninger.

Opptakskrav

Studiet bygger på bachelorgrad i radiografi eller tilsvarende. Studiet er aktuelt for radiografer uavhengig av spesialiseringsområde i praksis. Studiet vil også være aktuelt for radiologer samt mastergradsstudenter som arbeider med medisinsk bildemateriale, informatikk, realfag og fysiologi. Studiet kan også passe for kandidater med ingeniørbakgrunn. Søkere med annen faglig bakgrunn vil bli vurdert individuelt.

Informasjon om opptak

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning høyere nivå - helsefag /Vidareutdanning høgare nivå - helsefag