× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Klinisk radiografi favoritt ikon

Universitet og høgskole
I dette studiet får du dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av de vanligste nyere avbildningsmetoder.

Studienivå

Høgare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Presis diagnostikk legger vekt på hele radiografiprosessen fra mottak av pasient til det ferdige prosesserte bildet. I dette studiet får du en dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av nyere avbildningsmetoder.

I studiet får du også grunnlag for å være en ressursperson og å drive med fagutvikling innen ditt spesialområde. Du kan bidra til økt faglig samarbeid med andre yrkesgrupper som har medisinsk bildediagnostikk som del av sitt arbeidsområde.

I studiet kan du fokusere spesielt på ditt eget interessefelt eller spesialiseringsområde innen klinisk radiografi. Du utfordres du til å være utforskende, reflekterende, kritisk og evaluerende til bildematerialet, bildebehandlingsprosessen og pasientrelasjonen - i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Undervisningsopplegg

Undervisningen består av studentaktive arbeidsformer som individuell oppgaveløsning av caser knyttet til egen arbeidsplass eller fagområde, laboratorieøvelser, gruppearbeid, seminarer, gi og få veiledning/tilbakemelding fra medstudent/lærer, selvstudier og forelesninger.

Informasjon om opptak

15. april 2020

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning høyere nivå - helsefag /Vidareutdanning høgare nivå - helsefag