× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Karriererettleiing favoritt ikon

Universitet og høgskole
Karriereveiledning er videreutdanningen for deg som vil være i forkant av framtidens kompetansekrav på feltet. Målgruppen for studiet er karriereveiledere i skolen og andre sektorer, og de som ønsker å bli karriereveiledere.  På studiet møter du andre veiledere, og får et større nettverk som du kan dra nytte av i jobbsammenheng. Studiearbeidet kan knyttes til din egen veiledningspraksis.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

De som har tatt studiet melder tilbake at de er blitt tryggere i jobben, at de er sikrere på kvaliteten av karriereveiledningen de gir, at de har fått et bredere sett av arbeidsmetoder og at de er blitt viktigere i den organisasjonen de jobber i.

Til grunn for studiet ligger føringer i nasjonale og internasjonale styringsdokumenter om livslang karriereveiledning. Disse føringene begrunnes med at bedre veiledning vil kunne optimalisere veisøkernes muligheter til læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og bidra til økt gjennomføring i utdanningssystemet.

Opptakskrav

Opptakskrav 3-årig høyere utdanning eller tilsvarende.

Studiet er på masternivå

Informasjon om opptak

15.mai 2018

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

  • Bergen

Lignende utdanninger