× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Førde favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du lyst til å jobbe med framtidas utfordringar? Energiforsyning er heilt avgjerande for at eit moderne samfunn skal fungere, og det er i dag eit stort fokus på fornybar energi. Denne bachelorutdanninga gir spennande jobbmoglegheiter i ein bransje som har stort behov for kompetanse.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet har fokus på miljøvennleg energiproduksjon, og gir ei brei oversikt over utviklinga på energiområdet.

 

Du lærer om

 • kraftproduksjon og overføring og forbruk av kraft, alt sett inn i ein miljøsamanheng
 • programmering, målesystem og programmerbare logiske styringar
 • elektriske anlegg
 • elektriske maskiner og installasjonar
 • høgspenning og kraftelektronikk

Prosjektoppgåver og bacheloroppgåve skjer i samarbeid med næringslivet, noko som gir deg ein unik sjanse til å komme i kontakt med framtidige arbeidsgivarar.

Undervisningsopplegg

Vi har forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar og prosjektarbeid. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1

 

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Informasjon om opptak

15. april (1. mars for y-veg og tresemesterordning)

Karrierevegar

 • Energibransjen har stort behov for fagfolk. Du blir kvalifisert til å jobbe med alle typar energiproduksjon
 • Prosjektering av elektriske og elektroniske system
 • Konsulent og elektro-entreprenør, føre tilsyn med elektriske anlegg
 • Arbeid offshore er like aktuelt som arbeid på land

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4., 5. eller 6. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Tilbys ved:

 • Førde

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Trukket (primær)
Trukket (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

203072